NAUDOJIMOSI TERMINAI IR SĄLYGOS (Terminai ir Sąlygos)

Šios naudojimo sąlygos yra susitarimas tarp FEF Company, įsteigtos pagal Prancūzijos įstatymus ir registruotos adresu 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Pavyzdys" / "Svetainė" / "mes") ir bet kurio asmens, kuris yra "CV Pavyzdys" naudotojas. Šios Sąlygos reglamentuoja jūsų prieigą prie Svetainės ir naudojimąsi ja bei susijusiomis paslaugomis, siūlomomis per šią Svetainę. Taip pat galite susisiekti su mumis el support@cv-pavyzdys.com.

1. Sutarties dalykas

CV Pavyzdys jums, kaip Nariui, siūlo prieigą prie duomenų bazės (įskaitant gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus ir rekomendacijas), kuri prieinama adresu www.cv-pavyzdys.com (“Svetainė”), į kurią, būdami Nariu, jūs galite įkelti savo asmeninę informaciją ir naudodami Dokumentų kūrimo Įrankį sukurti pritaikytus dokumentus, kuriuos savo patogumui bei esant poreikiui galite parsisiųsti arba saugoti savo Kliento zonoje (yra taikomi prenumeratos mokesčiai).

Šie Terminai ir Sąlygos reglamentuoja jūsų prieigą prie Svetainės ir jos paslaugų, bei naudojimosi jomis. Naudodamiesi svetaine, jūs be išlygų sutinkate su visais šiais terminais ir sąlygomis.

Atsidarydami paskyrą Svetainėje, jūs turite pažymėti laukelį ir patvirtinti, kad jūs perskaitėte ir sutinkate su šiais Terminais ir Sąlygomis, kurie sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį tarp jūsų ir CV Pavyzdys.

Prašome atidžiai perskaityti toliau pateiktą informaciją. Jei jūs nesutinkate su šiais Terminais ir Sąlygomis, nesinaudokite Svetaine. Mes galime bet kada pakeisti šiuos Terminus ir Sąlygas svetainėje paskelbę atnaujintą jų versiją ir apie tai jums pranešę dar prieš įsigaliojant pakeistiems Terminams ir Sąlygoms.

Siekdami pagerinti klientų patirtį, mes galime be išankstinio įspėjimo keisti savo Svetainės struktūrą ir dizainą, bei kai kurias Paslaugas ir turinį.

2. Apibrėžimai

Šiame dokumente,

“Paskyra” reiškia paskyrą, kurią jūs susikūrėte norėdami tapri Nariu ir gauti prieigą prie Svetainėje siūlomų Paslaugų.

“Taikytini įstatymai” kaip tai aprašyta 14 Skyriuje.

“Kliento zona“ yra jūsų asmeninė ir atskira erdvė, kurioje galite gauti prieigą prie Paslaugų ir Saugoti savo Dokumentus.

“Dokumentų kūrimo įrankis” reiškia funkciją, kuri įgalina Narius įvesti asmeninę informaciją (įskaitant gyvenimo aprašymą, darbo patirtį ir išsilavinimo informaciją) ir sukurti suasmenintas tam tikrų Dokumentų (konkrečiai – gyvenimo aprašymų ir motyvacinių laiškų) versijas (“Suasmeninti dokumentai”), kurias vėliau galima Išsaugoti Nario kliento zonoje.

“Narys” reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, turintį Paskyrą Svetainėje.

”Dokumentai” reiškia visus gyvenimo aprašymų šablonus, motyvacinių laiškų šablonus, gaires ir kitus Nariams Svetainėje prieinamus dokumentus (nepriklausomai, ar jie personalizuoti naudojant Dokumentų kūrimo įrankį, ar ne).

“Paslaugos” reiškia visus produktus, paslaugas, turinį, ypatybes, technologijas ar funkcijas, kurias teikiame Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant Dokumentais, Dokumentų kūrimo įrankiu ir Dokumentų Saugojimu.

“Prenumerata” turi 6 Skyriuje apibūdintą reikšmę.

“Saugojimas” ir “Saugykla” reiškia Dokumentų saugojimo Svetainėje paslaugą.

3. Paskyros atidarymas

A. Sąlygos

**Jūs turite būti 18 metų arba vyresni. Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, jūs turite būti vyresni nei 18 metų amžiaus ir jei reikalaujama, atidarant Paskyrą turite tai patvirtinti.

**Jei reikalaujama, jūs turite turėti leidimą atstovauti savo įmonę. Jūs patvirtinate, kad turite leidimą atstovauti verslą ar subjektą, kurio vardu naudojatės Paslaugomis, ir šis verslas ar subjektas sutinka su šiais Terminais ir Sąlygomis.

B. Paskyros kūrimas

Svetainė leidžia Nariams registruotis ir turėti prieigą prie Paslaugų. Jei esate neregistruotas, jūs negalite peržiūrėti Dokumentų bei gauti prieigos prie Dokumentų kūrimo įrankio ar Saugyklos paslaugos, prieš tai neatsidarę paskyros ir tapę nariu.

Norėdami susikurti savo Paskyrą, registracijos formoje jūs turite užpildyti privalomus laukelius (įrašydami vardą, pavardę ir el. pašto adresą) ir el. paštu mes jums išsiųsime slaptažodį. Jūs taip pat turite perskaityti ir sutikti su šiais Terminais ir Sąlygomis bei mūsų Privatumo Politiką, kurioje paaiškintos mūsų internetinės informacijos praktikos ir pasirinkimai, dėl informacijos rinkimo ir naudojimo šioje Svetainėje

C. Paskyros informacijos tikslumas

Jūs prisiimate atsakomybę dėl savo Paskyroje esančios informacijos tikslumo ir teisingumo, ir atsiradus poreikiui, dėl jos atnaujinimo. Mes pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų Paskyrą, arba apriboti prieigą prie bet kokių Paslaugų, jei nepateiksite teisingos, aktualios ar baigtinės informacijos.

D. Slaptažodis

Jūs prisiimate atsakomybę dėl savo Paskyroje esančios informacijos tikslumo ir teisingumo, ir atsiradus poreikiui, dėl jos atnaujinimo. Mes pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų Paskyrą, arba apriboti prieigą prie bet kokių Paslaugų, jei nepateiksite teisingos, aktualios ar baigtinės informacijos.

4. Paslaugos

Svetainė yra internetinė platforma, kurioje mes teikiame Paslaugas. Būdami Nariu:

Svetainėje galite susikurti Kliento zoną, kurioje galite gauti prieigą prie Dokumentų, naudojant Dokumentų kūrimo įrankį, kurti Suasmenintus dokumentus ir juos Išsaugoti;

jūs taip pat galėsite el. paštu ir internetiniais pokalbiais bendrauti ir keistis informacija su CV Pavyzdys.

5. Narių elgesio taisyklės svetainėje

Yra keletas Nariams taikomų taisyklių. Naudodamiesi mūsų Svetaine, jūs sutinkate:

  • nepažeisti CV Pavyzdys ir su ja susijusių subjektų teisių ir įvaizdžio, įskaitant jų intelektinės nuosavybės teises;

  • nepažeisti jokių šalies, turinčios teises į Dokumentus, teisių ir atvaizdų, pavyzdžiui, jų intelektinės nuosavybės teisių;

  • neatidaryti Paskyros kito asmens, o ne savo vardu;

  • nenaudoti jokio prietaiso, programinės įrangos ar kito elemento, kurie trikdytų tinkamai Svetainės veiklai ar kurių tikslas būtų sugadinti, trukdyti, nusavinti ar perimti bet kokią sistemą, duomenis ar asmeninę informaciją; ir

  • bendrai, nesielgti taip, kad būtų pažeisti Taikomi įstatymai (-as) ar šie Terminai ir Sąlygos.

6. Mokesčių mokėjimas

Norėdami gauti prieigą prie Paslaugų, jūs turite sumokėti mėnesio prenumeratos sumą už Paslaugas („Prenumerata“) arba tik bandomojo pasiūlymo sumą, kaip tai apibrėžta Svetainėje. Prenumeratų kainos yra nurodytos Svetainėje (PVM ir kiti mokesčiai yra įskaičiuoti), atsižvelgiant į Prenumeratos mokėjimo dieną galiojantį PVM tarifą.

Bet kuri Paslaugų Prenumerata galioja neribotą laikotarpį nuo Prenumeratos dienos. Prenumeratą atšaukti galima bet kada.

CV Pavyzdys pasilieka teisę keisti Prenumeratos ar bet kurio bandomojo laikotarpio kainą. Apie tokį pasikeitimą jūs būsite informuoti mažiausiai 10 dienų iki Prenumeratos laikotarpio pabaigos ir jums bus suteikta galimybė neatnaujinti Prenumeratos.

Prenumeratos ir bandomo pasiūlymo mokesčiai yra mokami iš anksto ir automatiškai nuskaitomi Svetainėje nurodytu mokėjimo būdu. Neatlikus mokėjimo, CV Pavyzdys ir vėl bandys atlikti pinigų nuskaitymą, tačiau neatlikus mokėjimo dar kartą, turės teisę nedelsiant nutraukti Paslaugas be kompensacijos, tačiau nepažeidžiant teisės reikalauti iš jūsų sumokėti bet kokias mokėtinas sumas ir atlyginti CV Pavyzdys patirtus nuostolius.

7. Intelektinės nuosavybės teisės

A. Svetainės turinio intelektinės nuosavybės teisės

Patentuota programinė įranga (įskaitant Dokumentų kūrimo įrankį ir Kliento zoną), Dokumentai ir kita Svetainėje esanti medžiaga, įskaitant autorių teises, logotipus, prekių ženklus, prekių pavadinimus, vaizdus, tekstą, iliustracijas, garso, vaizdo failus, duomenų failus, programų failus ir kodus, taip pat tokios medžiagos (registruotos ar neregistruotos) parinkimas, koordinavimas ir išdėstymas yra saugomi autorių teisių, patentų ir prekių ženklų įstatymo („IN teisės“). Šios Intelektinės nuosavybės teisės priklauso mums arba trečiosioms šalims, kurios mums licencijavo savo Intelektinės nuosavybės teises. Griežtai draudžiama atgaminti, kopijuoti, keisti ar kitaip manipuliuoti bet kokį Svetainės turinį, ar jo dalį.

Naudoti intelektinės nuosavybės teises arba netinkamai jomis naudotis, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia šie Terminai ir Sąlygose, draudžiama. Tampant Nariu, kuriam taikomi šie Terminai ir Sąlygos, susiję su Intelektinės nuosavybės teisių savininkais (žr. toliau), ir tik jų ribose, jums suteikiama CV Pavyzdys neišskirtinė, atšaukiama, asmeninė ir neperleidžiama licencija naudotis Svetaine ir Intelektinės nuosavybės teisėmis visame pasaulyje tik asmeniniam ir privačiam naudojimui, nekomerciniais tikslais ir laikantis šių Terminų ir Sąlygų.

Nustojus būti Nariu ir/arba netinkamai naudojantis Svetaine ir/arba Paslaugomis, jums suteikta licencija bus panaikinta.

Visoms naujoms Svetainės, Paslaugų ar susijusio turinio versijoms, atnaujinimams ar pakeitimams galioja šie Terminai ir Sąlygos. CV Pavyzdys pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai nurodytos šiuose Terminuose ir Sąlygose.

Svetainės naudojimas ir prieiga prie Dokumentų, nesuteikia jums leidimo atgaminti ar viešai platinti arba perkelti, parduoti, nuomoti ar skolinti iš dalies/visiškai, arba padaryti prieinamo Svetainės turinio įskaitant ir Dokumentus, tai prieštarauja šiems Terminams ir Sąlygoms.

CV Pavyzdys ir jos partneriai nesuteikia nei jums, nei jokiai trečiai šaliai ar sau, nuosavybės į bet kokias tretiems asmenims priklausančios Dokumentų intelektinės nuosavybės teises.

B. Jūsų turinio naudojimas

Jūs prisiimate atsakomybę už bet kokią Svetainėje pateiktą, publikuojamą ar rodomą informaciją, ar turinį, įskaitant paskyros informaciją, gyvenimo aprašymą, darbo patirtį, išsilavinimą, apžvalgas, atsakymus, profilio įrašus, klausimus, karjeros medžiagą ar bet kokią kitą jūsų pateiktą informaciją („Jūsų turinys“). Pateikdami, įkeldami, publikuodami ar rodydami tokį turinį, jūs suteikiate mums pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą licenciją (su teise į sublicenciją) naudoti, apdoroti, kopijuoti, atkurti, pritaikyti, keisti, publikuoti, perduoti, rodyti ir platinti Jūsų Turinį bet kurioje ir visoje žiniasklaidoje ar naudojant bet kokius platinimo kanalus (esamus ar būsimus), atsižvelgiant į mūsų taikomos Privatumo Politikos nuostatas.

Jūs patvirtinate, kad Jūsų Turinys nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių ir kad turite visas reikalingas teises, galią ir įgaliojimus įvykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su Jūsų Turiniu pagal šiuos Terminus ir Sąlygas.

Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų intelektinės teisės, prašome su mumis susisiekti.

Jūs esate atsakingi už Jūsų Turinio naudojimą ir bet kokias dėl to kylančias pasekmes, įskaitant ir už bet kokias kitų vartotojų ar trečiųjų šalių pasekmes, kylančias dėl Jūsų Turinio naudojimo. Mes nesame atsakingi ir neatsakome už bet kokį Jūsų Turinio naudojimą, nei už bet kokio turinio ar informacijos, pateiktos ar paskelbtos kitų Narių ar lankytojų, naudojimą.

Gavus išankstinį prašymą ir sutikimą, CV Pavyzdys gyvenimo aprašymo paskelbimo paslaugos, palengvina Jūsų turinio ir Asmeninių dokumentų paskelbimą įvairiose trečiųjų šalių karjeros svetainėse. Jūs sutinkate, kad CV Pavyzdys gali naudoti patentuotas žiniatinkliu paremtas informacijos rinkimo priemones, kad sukurtų jums suasmenintą profilį, jei užsiregistruojate šiai paslaugai. Jūs taip pat sutinkate, kad CV Pavyzdys savo nuožiūra sprendžia jūsų gyvenimo aprašymo publikavimo paslaugų informacijos formuluotę ir interpretavimą, ir CV Pavyzdys nebus atsakinga už jokius sprendimus dėl jūsų informacijos įtraukimo, neįtraukimo ar formulavimo. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad pilnai prisiimate atsakomybę ir esate asmeniškai atsakingas už bet kokias pasekmes, kylančias dėl jūsų naudojimosi gyvenimo aprašymo paskelbimo paslaugomis.

8. CV Pavyzdys vaidmuo / atsakomybės apribojimas

CV Pavyzdys neteikia garantijų ir neprisiima atsakomybės, susijusios su Paslaugų ar Dokumentų naudojimu, dėl jų teisingumo, tikslumo, patikimumo ir kt., ar dėl to, kad Svetainė nepažeis trečiųjų šalių teisių. Taip pat, CV Pavyzdys neprisiima įsipareigojimų ar atsakomybės dėl tokiuose Dokumentuose esančių klaidų, ar trūkumų. Jei Taikomi įstatymai neatleidžia nuo kai kurių ar visų aukščiau išvardintų garantijų, ar sąlygų, išimtys jums bus taikomos tik tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai.

Naudodamiesi Svetaine jūs prisiimate visą riziką. Svetainė, Paslaugos, Dokumentai ir kita informacija, programinė įranga, įrenginiai, paslaugos ir kitas svetainės turinys yra teikiamas toks, „koks yra“ ir „koks prieinamas“ be jokių išreikštų ar numanomų garantijų ar sąlygų. Kaip tai galima padaryti pagal visus galiojančius įstatymus, CV Pavyzdys atsisako visų išreikštų ar numanomų garantijų ir sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygomis, susijusiomis su pasitenkinimu kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui ar sutrikimais.

CV Pavyzdys atsisako bet kokios atsakomybės apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimuose ar kitur ir neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą (tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją, pasekminę ar kitokią), atsiradusią dėl Svetainės, Paslaugų ar Duomenų naudojimo ar netinkamo naudojimo, neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu reikalaujama atsakomybės. Jei Galiojantys įstatymai neleidžia atsisakyti visų ar bet kurios dalies jums taikomų apribojimų ar atsakomybės, apribojimai jums bus taikomi tik tie, kuriuos nurodo galiojantys įstatymai.

Jokia šios sutarties nuostata nėra skirta ar neapriboja atsakomybės dėl mirties, asmeninių sužalojimų ar sukčiavimo.

9. Atšaukimo Politika – Paskyros sustabdymas, prieigos apribojimas ir nutraukimas

Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti sutartinius santykius su CV Pavyzdys ir nutraukti savo Prenumeratą uždarydami savo Paskyrą Kliento zonoje arba informuodami mūsų aptarnavimo komandą [čia] (mailto:support@cv-pavyzdys.com). Nutraukimas įsigalioja iš karto ir jūsų Prenumerata bus automatiškai nutraukta. Prenumeratos mokesčiai po paskyros sustabdymo negrąžinami.

Jei pažeisite savo įsipareigojimus, kurie nustatyti šiuose Terminuose ir Sąlygose, arba jei mes turėsime pagrįstą priežastį manyti, kad rizikuojama CV Pavyzdys, jos Narių ar trečiųjų šalių saugumu ir vientisumu, mes pasiliekame teisę nedelsiant nutraukti šiuos Terminus ir Sąlygas siejančius jus su CV Pavyzdys ir uždaryti jūsų Paskyrą.

Kai tai būtina, mes jus informuosime apie tokias priemones ir suteiksime galimybę atsakyti. CV Pavyzdys savo nuožiūra nuspręs, ar panaikinti taikomas priemones.

10. Asmeniniai duomenys

Mes renkame ir apdorojame kai kuriuos jūsų asmeninius duomenis. Naudodamiesi Svetaine ir užsiregistruodami Nariu, jūs esate informuoti ir sutinkate su jūsų asmeninių duomenų apdorojimu laikantis mūsų [Privatumo Politikos] (/builder/privacy-policy).

11. Platformos veikla, prieinamumas ir funkcionalumas

Mes turime stengtis palaikyti nuolatinę prieigą prie Svetainės. Tačiau prieiga prie Svetainės ar tam tikrų funkcijų naudojimo gali būti sustabdyta ar pertraukta be įspėjimo dėl techninės priežiūros darbų, migracijos, atnaujinimo, gedimų ar suvaržymų, susijusių su tinklu ar dėl kitų techninių priežasčių.

Mes savo nuožiūrą pasiliekame teisę laikinai ar visam laikui keisti, ar sustabdyti visą, ar dalį jūsų prieigos prie Svetainės, ar jos funkcijų.

12. Hipersaitai

Mūsų Svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Mes nekontroliuojame tų svetainių ir nesame atsakingi už jų turinį. Įtraukdami šias nuorodas, mes nepatvirtiname šiose svetainėse esančio turinio ir nerodome jokių ryšių su jų operatoriais.

13. Terminų ir Sąlygų keitimas

Šie Terminai ir Sąlygos bei dokumentai, integruoti pagal nuorodą, išreiškia susitarimą tarp jūsų ir CV Pavyzdys, susijusį su jūsų naudojimusi svetaine ir paslaugomis.

CV Pavyzdys gali keisti šiuos Terminus ir Sąlygas, siekiant juos pritaikyti prie technologinės ir komercinės aplinkos, ir prie Galiojančių įstatymų bei įstatyminės aplinkos. Bet kokie šių Terminų ir Sąlygų atnaujinimai bus publikuojami Svetainėje su nurodyta įsigaliojimo data, o prieš įsigaliojant pakeitimams, CV Pavyzdys apie tai jus informuos.

14. Pinigų grąžinimo politika ir atsisakymo teisė

Jūsų sumokėti mokesčiai yra negrąžinami ir (arba) nesikeičiami, nebent čia nurodoma kitaip arba reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Prenumeratos mokesčiai negrąžinami, jei nuo Paslaugų Prenumeratos dienos praėjo keturiolika (14) dienų.

Visas pinigų grąžinimo užklausas nepraėjus keturiolikos (14) dienų laikotarpiui galima pateikti telefonu ar el. paštu, mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Klientų Aptarnavimo skyrius jums atsakys per 48 valandas, o pinigų grąžinimas bus atliekamas per 72 valandas.

15. Galiojantys įstatymai ir ginčų sprendimas

Šie T&CS yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Prancūzijos įstatymus, nepažeidžiant konkrečių taisyklių, susijusių su (i) bendrieji įstatymų kolizijos principai, ir (ii) viešosios politikos, saugančios šalies vartotoją nuo šalies vartotojo, principus kuriuos jūs turite prieigą prie paslaugų (** „Taikomi įstatymai“ **).

Jūs sutinkate, kad France teismai, turi išimtinę teisę nagrinėti bet kokį kylantį ginčą.

CV Pavyzdys taip pat pasilieka teisę pareikšti ieškinį priklausomai nuo ginčo pobūdžio jūsų gyvenamosios šalies teismuose arba, jei šie Terminai ir Sąlygos sudaromi vykdant jūsų prekybą ar profesiją, jūsų verslo vykdymo šalyje.

16. Įsigaliojimo data

10/07/19