PRIVATUMO POLITIKA

FEF yra SAS įmonė, pagal Prancūzijos įstatymus registruota RCS d'EVRY numeriu 917540171, registruota buveinė 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Pavyzdys" arba "we").

Šioje Privatumo Politikoje terminas „asmeniniai duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri identifikuoja arba kurią galima pagrįstai naudoti fizinio asmens tapatybės nustatymui. Papildomai šiai Slapukų Politikai, prašome peržiūrėti mūsų Terminus ir Sąlygas ir mūsų Slapukų Politiką. Šiuose dokumentuose pateikiama informacija apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo Politiką, kad suprastumėte mūsų praktikas, susijusias su jūsų asmeniniais duomenimis. Šioje Privatumo Politikoje vartojami sąvokų apibrėžimai turi tokią pačią reikšmę, kaip nurodyta ir mūsų Terminuose ir Sąlygose

1. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Teikdami Paslaugas, kaip platforma turinti prieigą prie duomenų bazės, mes gauname asmens duomenis. Kai kurie mūsų renkami ir apdorojami asmeniniai duomenys apima:

Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos mums perduodate, įskaitant:

 • Registraciją. Mes gauname jūsų vardą ir pavardę bei el. pašto adresą, kad sukurtume jūsų vartotojo Paskyrą ir užsiregistruotume Paslaugoms, kurias teikiame savo Svetainėje.

 • Jūsų kliento zoną. Yra keletas jums prieinamų parinkčių, susijusių su informacija jūsų profilyje ir erdvėje, bei informacija, kurią pateikiate Dokumentų kūrimo įrankyje. Mums galite pateikti papildomus asmens duomenis peržiūrint ir sąveikaujant su mūsų funkcijomis, įskaitant savo gyvenimo aprašymą, karjeros profilį, išsilavinimą, motyvacinius laiškus ar kitą publikuojamą informaciją.

 • Techninę informaciją. Mes saugome visą jūsų susirašinėjimą su mumis, įskaitant informaciją, kurią siunčiate pranešant apie techninę problemą, susijusią su mūsų Svetaine ar mūsų paslauga.

 • Visą kitą jūsų mums siunčiamą informaciją. 

 • Informaciją, kurią automatiškai surenkame iš trečiųjų šalių šaltinių, įskaitant techninę informaciją. Kai jūs apsilankote mūsų Svetainėje, mes renkame informaciją apie jūsų naudojamus įrenginius ir prisijungimą prie tinklų. Ši techninė informacija apima jūsų IP adresą, jūsų prisijungimo informaciją, pralaidumo naudojimą, apsilankymo laiką, jūsų naršyklės versiją ir tipą, jūsų naršyklės papildinių tipus ir versiją, įskiepius, jūsų operacinę sistemą, informaciją apie jūsų apsilankymą įskaitant įkėlimo / parsisiuntimo klaidas ir jūsų aplankytus puslapius. Šią informaciją renkame naudodami įvairias technologijas, tokias kaip slapukai (žiūrėkite mūsų Slapukų Politiką).

2. ASMENINIŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Mes saugome jūsų asmeninius duomenis tol, kol jūs pas mus turite Paskyrą. Jei jūs uždarote savo Paskyrą, jūsų asmeniniai duomenys yra nedelsiant ištrinami.

Jei jūsų Paskyra yra sustabdoma ar blokuojama, mes laikysime jūsų duomenis du metus, siekdami apsaugoti jus nuo mūsų Svetainės terminių ir sąlygų pažeidimo.

Be to, mes galime saugoti jūsų asmeninius duomenis papildomą laikotarpį tiek, kiek tai būtina, kad galėtume apginti įstatymines teises arba gintis nuo jų.

3. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS.

Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis teikiant, palaikant ir plėtojant savo Paslaugas, įskaitant:

 • teikiant savo paslaugas ar tarp jūsų ir mūsų, ir mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (pavyzdžiui mokėjimų apdorojimo), kad suteiktume jūsų prašomas Paslaugas;

 • suteikiant jums galimybę redaguoti savo Paskyrą, Asmeninius dokumentus, profilį ir jūsų Kliento Zoną;

 • siunčiant jums su Paslaugomis susijusią informaciją (pavyzdžiui registracijos patvirtinimą) el. paštu ir / arba kitomis bendravimo priemonėmis.

 • suteikiant jums prieigą prie mūsų aptarnavimo Paslaugų, kad jūs galėtumėte su mumis bendrauti;

 • užtikrinant savo Svetainės saugumą;

 • informuojant jus apie Paslaugų pasikeitimus;

 • valdant savo Svetainę, įskaitant problemų sprendimą, prieigą, duomenų analizę, testavimą, tyrimus, nagrinėjimą ir analitinius tikslus;

 • pagerinant savo Svetainę ir užtikrinant turinio rodymą pačiu efektyviausiu būdų; bei

 • laikantis teisinių įsipareigojimų, įskaitant nurodymus ir kitus teisinius ar įstatyminius reikalavimus.

4. KAIP MES DALINAMĖS JŪSŲ ASMENINIAIS DUOMENIMIS

Mes dirbame su trečiosiomis šalimis, kurios yra jūsų asmeninių duomenų gavėjai, tokie kaip mūsų subrangovai, teikiantys techninį aptarnavimą (pavyzdžiui mokėjimo apdorojimo srityje, duomenų valdymo ir perdavimo sistemos, turinio, paieškos valdiklio teikėjai ir pan.) ar mūsų duomenų analitikai.

Mes perduosime jūsų asmeninius duomenis su trečiosiomis šalimis, tik esant šioms situacijoms:

 • kai tai būtina mūsų Paslaugų teikimui (pavyzdžiui, teikiant jūsų asmeninius duomenis mūsų mokėjimų tvarkytojams ar techninių paslaugų teikėjams);

 • kad galėtume pagerinti ir optimizuoti savo Svetainę, naudojant analitiką ir paieškos valdiklius;

 • kad galėtume jums suteikti darbo publikavimo paslaugas trečiųjų šalių svetainėse;

 • kai to reikalauja įstatymas arba mes sąžiningai manome, jog perdavimas yra būtinas, siekiant atsakyti į mums pateiktą ieškinį, laikantis teisminių procesų, vykstant tyrimui arba siekiant apsaugoti Resumedome ar jos partnerių, ar vartotojų nuosavybės, arba asmeninį saugumą.

5. MŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Mes renkame, naudojame ir atskleidžiame turimus duomenis žemiau aprašytais būdais:

 • kai tai reikalinga teikiant Paslaugas mūsų Svetainėje, bei vykdant mūsų Terminus ir Sąlygas;

 • atsižvelgiant į jūsų sutikimą, kurį galite bet kuriuo metu atsiimti uždarant savo Paskyrą;

 • kai mums tai būtina, vykdant savo teisinius įsipareigojimus;

 • kai tai būtina siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, įskaitant mūsų interesus teikti individualizuotas ir efektyvias paslaugas savo vartotojams, nebent jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės yra svarbesnės už tuos interesus.

6. KAIP MES PERDUODAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Jūsų asmeninių duomenų perdavimo metu mes laikomės taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir imamės visų reikiamų saugumo priemonių, kad užtikrintume jų vientisumą ir apsaugą. Mes perduodame jūsų asmeninius duomenis savo paslaugų teikėjams iš trečiųjų šalių, kurie yra įsikūrę už Europos Ekonominės Erdvės ribų, šalims, su kuriomis Europos Komisija neturi „tinkamo apsaugos“ sprendimo, tokiomis kaip Jungtinės Valstijos. Tokiu atveju mes užtikriname, kad perdavimas vyktų laikantis taikomų įstatymų ir būtų užtikrintas pakankamas individualių asmenų privatumo ir pagrindinių teisių apsaugos lygis (įskaitant standartines Europos Komisijos sutarties sąlygas).

7. KAIP MES APSAUGOME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad išvengtume neleistino ar neteisėto jūsų asmeninių duomenų tvarkymo arba bet kokio netyčinio jų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikydami savo vidaus saugumo procedūras, kurios apima jūsų asmens duomenų išsaugojimą ir sunaikinimą, taip pat prieigą prie jų.

8. JŪSŲ TEISĖ Į SAVO ASMENINIUS DUOMENIS

Papildomai prie teisių, kurias jums suteikia taikomi duomenų apsaugos teisės aktai, ir kai taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai leidžia arba reikalauja to iš mūsų, paprašius, mes jums suteiksime jūsų asmens duomenų kopiją ir ištaisysime visas jūsų nurodytas klaidas. Taip pat, turite teisę gauti ir/arba leisti, kad mes perduotume kitam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenų rinkinį. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis ir apriboti tokį tvarkymą, taip pat teisę pateikti skundą priežiūros institucijoms dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Visas savo užklausas, klausimus ar komentarus, susijusius su šia Privatumo Politika ar jūsų asmeninių duomenų tvarkymu, prašome teikti el. pašto adresu support@cv-pavyzdys.com.

9. Atnaujinimai.

Ši Privatumo Politika buvo atnaujinta 2019 metų birželį. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo Politiką, kad ji atitiktų pasikeitusius teisinius reikalavimus ar mūsų tvarkymo praktikas. Kiekvienas toks pakeitimas bus skelbiamas mūsų Svetainėje.

10. ASMENS DUOMENŲ KONTROLĖLIS

FEF COMPANY, įsteigta pagal France įstatymus ir registruota adresu 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France, bus jūsų asmens duomenų valdytoja